Središče družbenega življenja v Laškem

Zgodovina hotela

Hotel Špica Laško stoji na prostoru prvega hotela v Laškem. Iz zapisov gospoda Jelovška je zaslediti, da so bili posestniki Šavsi prvi lastniki gostišča Hum. Leta 1862 so gostišče prodali. Novi lastnik je gostišču, ki ima temelje že v 16. stoletju, prizidal dvorano in ga preimenoval v Hotel Horiak. Do začetka 20. stoletja je bil edini hotel v kraju Laško (če izvzamemo Terme). Predstavljal je središče družabnega življenja, za Laško in okolico. Mimo njega so se odvijale nedeljske promenade, gostil je gledališke predstave, razna zborovanja, plese in zabave. Leta 1901 hotel ponovno zamenja lastnika in se preimenuje v Hotel Henke. Kot zanimivost lahko omenimo, da je bilo po prvi svetovni vojni v Laškem ustanovljeno telovadno društvo Sokol, ki je v oktobru 1919 imelo svoj prvi sestanek v dvorani takratnega hotela. Po drugi svetovni vojni dobi ime po mestnem »očaku« in postane Hotel Hum.

Leta 1985 so star hotel podrli in zgradili novega. Glavni investitor je bila Pivovarna Laško. Hotel je obratoval  vse do septembra 2018.

V aprilu 2019 preide hotel v last družinskega podjetja, ki se ukvarja z gostinstvom že 30 let. Hotel prenovi in ga preimenuje v Hotel Špica Laško.

Hotel Špica Laško - zgodovina
cameramap-markerphone-squareeurmap linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram