Za dobro počutje v Hotelu Špica Laško

Hišni red Hotel Špica

Spoštovani gostje!

Zahvaljujemo se, da ste za vaše bivanje izbrali naš hotel. Prosimo vas da se seznanite z našim hišnim redom in ga upoštevate.

Hotel Špica Laško - hišni red
Hotel Špica Laško - hišni red
Hotel Špica Laško - hišni red
 1. Rezervirana soba v hotelu je na voljo od 14. ure dalje. Na dan odhoda se je potrebno odjaviti do 11. ure. Bivanje je možno podaljšati do 16. ure. Plačilo po ceniku.
 2. Recepcija je odprta in obratuje v času delovanja restavracije od 7. do 23. ure. V ostalem času so informacije na razpolago na klic dežurne številke (031 449 968).
 3. Zajtrk strežemo od 7. do 10. ure.
 4. Prenočevanje oseb, ki niso prijavljene, ni dovoljeno.
 5. V primeru izgube hotelske kartice Vam zaračunamo strošek v višini 20 eur.
 6. Električna napetost v Sloveniji je 220 V.
 7. Domače živali v hotelu niso dovoljene.
 8. Prinašanje lastne hrane in pijače v hotel ni dovoljeno. Gostom je na voljo hotelski mini bar in raznolika ponudba hrane in pijače v hotelski restavraciji.
 9. Prosimo Vas, da v sobi ali na hodniku po 23. uri ne povzročate hrupa.
 10. Kajenje v hotelskih sobah in prostorih ni dovoljeno. V primeru, da se sproži detektor dima Vam bomo zaračunali strošek intervencije.
 11. Ob neupoštevanju prepovedi kajenja se zaračuna strošek v višini 50 eur.
 12. Denar in druge vredne stvari lahko shranite v sefu, ki se nahaja v sobi. Hotel ne prevzema odgovornosti v primeru kraje ali izgube.
 13. Naprošamo vas, da najdbo ali izgubo stvari javite na recepciji.
 14. Prosimo vas, da s hotelskim inventarjem in opremo ravnate skrbno. Za škodo, povzročeno namerno ali iz malomarnosti, odgovarja gost in se mu tudi zaračuna.
 15. Prosimo vas, da preberete in spoštujete požarni red in protipožarna obvestila. Uporaba grelnih in kuhalnih aparatov v hotelskih sobah je prepovedana.
 16. Gostu v hotel ni dovoljeno vnašati lahko vnetljivih in eksplozivnih snovi ter snovi z močnim in neprijetnim vonjem.
 17. Za morebiten vlom ali poškodbe na avtomobilu parkiranem na hotelskem ali drugem parkirišču, ne odgovarjamo.
 18. Vsak gost ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve.
 19. V primeru okvar se obrnite na našo recepcijo.
 20. S potrditvijo rezervacije smatramo, da je gost seznanjen s hišnim redom in da ga bo tudi spoštoval. V primeru kršitev hišnega reda se razdre pogodba o hotelskih storitvah in se izvajajo ukrepi prepovedi vstopa, odstranitve iz hotelskih prostorov in povračilo povzročene škode.
 21. V primeru neprihoda ali odpovedi rezervacije si dovoljujemo zadržati vplačan znesek avansa.
 22. Goste vabimo k vpisu v Knjigo vtisov, ki se nahaja na recepciji.
 23. Za stvari, ki niso posebej določene s tem Hišnim redom, se neposredno uporabljajo Posebne uzance v gostinstvu in turizmu.
 24. Hotel vse pridobljene podatke o gostih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pridržujemo si pravico do spremembe hišnega reda.

Kolektiv Hotela Špica Laško vam želi prijetno in udobno bivanje.

Laško,
marec 2020

cameramap-markerphone-squareeurmap linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram